Affärsidé

LEOH affärskonsult arbetar med affärsstrategier som baseras på praktiska erfarenheter gjorda från ledande befattningar inom näringslivet. LEOH affärskonsult har de verktyg som behövs för att uppnå lönsamma och fokuserade organisationer.