Företaget

LEOH Affärskonsult bildades 2002 av Lennart Ohlson. LEOH Affärskonsult arbetar med små och medelstora företag med fokusering på ledningsuppdrag. Vårt kunnande baseras på erfarenheter av operativt ledningsarbete från olika VD uppdrag.

LEOH affärskonsult arbetar med en väl beprövad metodik för att skapa resultat. Medarbetare i företaget har samtliga erfarenhet från ledningsuppdrag.