Tjänster

 • Kartläggning av var organisationen står.
 • Framtagning av målstyrningsdokument.
 • Utbildning/förankring av de övergripande målen.
 • Utbildning/handledning över att konkretisera delmålen för organisationen.
 • Implementering hos medarbetare.
 • Uppföljning av de satta delmålen.
 • Förhandlingsuppdrag inom PA området.

Management

LEOH affärskonsult utbildar medarbetarna till att bli ledare och ta tag i saker innan de blir problem i organisationen.

 • Att se skillnaden på symtom och orsak.
 • Att kunna identifiera problem områden och lägga upp strategier.
 • Att hantera konflikter.
 • Att bygga upp delaktighet genom ansvar.
 • Att målstyra avdelningen från delmålen.
 • Att ta beslut.
 • Att ge och ta konstruktiv kritik.